Офіційні правила Акції «Першим 100 водіям»

Отримуйте знижку 2грн./л. на ГАЗ та 4грн.\л. на бензини та дизель за власною дисконтною картою програми лояльності мережі АЗК «Автотранс». Акційна знижка на пальне надається лише першим 100 клієнтам на перші 100 літрів будь-якого пального, яке вони придбають у період проведення Акції. Акція проводиться на АЗК «Автотранс» за адресою: м. Глобине, вул.Дніпровська, 61 за умови наявності пального на АЗК. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від вартості пального, яка вказана на ціновій стелі АЗК. Термін дії Акції 14.11.2020 з 10:00 до 23:59. Знижки поточної програми лояльності та інших акційних пропозицій на період проведення даної Акції на пальне не розповсюджуються. Детальні умови Акції на сайті: www.avtotransoil.com.

1. Загальні положення.

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в Акції «Першим 100 водіям» (далі у тексті – Акція).

1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію на АЗС мережі «Автотранс», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає надання заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені, або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Розмір фіксованої знижки на ГАЗ становить 2грн.\л.,  бензини та дизельне пальне становить 4грн./л. Знижка надається лише першим 100 клієнтам на перші 100 літрів будь-якого пального, яке вони придбають у період проведення Акції.  Знижки поточної програми лояльності та інших акційних пропозицій на період проведення Акції «Першим 100 водіям» не розповсюджуються. Акція проводиться на АЗК «Автотранс» за адресою: м.Глобине, вул.Дніпровська, 61, за умови  наявності пального на АЗК. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.avtotransoil.com.

1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

 

2. Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС «Автотранс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Автотранс-Ойл», 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кагамлика, б.35 (далі у тексті – Організатор).

 

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: 14.11.2020 року з 10:00 до 23:59. (далі у тексті – Період акції). Це період протягом якого можливо стати Учасником Акції та за умови наявності пального на АЗК.

3.2. Акція проводиться на АЗК «Автотранс» за адресою: м. Глобине, вул.Дніпровська, 61:
 

п/п

Назва АЗК

Адреса АЗС

Перелік пального

1

«Автотранс»

м.Глобине, вул.Дніпровська, 61

ГАЗ

А-92 Euro

А-92 Shebel

А-95 Euro

ДП Euro

 


(далі у тексті – місце проведення Акції).

3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

 

4. Умови участі в Акції.

4.1. Учасниками Акції є учасники програми лояльності мережі АЗК «Автотранс», які відповідають вимогам зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.

4.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати наступні умови:

4.2.1. Бути одним з перших 100 клієнтів, які придбають пальне ГАЗ, бензин або дизель у місці проведення Акції.

4.2.2. Перед початком замовлення пального, надати касиру АЗК зареєстровану за Учасником та активовану дисконтну картку програми лояльності мережі АЗК «Автотранс».  

4.3. Виконавши всі умови, зазначені в п. 4.2. цих правил, учасникам Акції, нараховується знижка на перші 100 літрів придбаного пального в Акційний період. Знижка на наступні літри нараховується за власною картою лояльності, згідно персональної активності учасника програми лояльності «Автотранс».

4.3.1 Акційна знижка на перші 100 літрів нараховується лише при замовленні пального на кількість літрів. Мінімальне замовлення пального від 2 (двох) літрів в одному чеку.

4.4. Заохочення є багаторазовим та надається за кожну купівлю, що відповідає умовам акції.

4.5. Участь у програмі лояльності мережі АЗК «Автотранс» визначається правилами програми лояльності вказаними в договорі публічної оферти правил програми лояльності, які розміщено на сайті www.avtotransoil.com.

4.6. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від вартості пального, яка вказана на ціновій стелі АЗК.

 

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, власником такої бази є Організатор Акції.

5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення шляхом відмітки про це в особистому кабінеті або зателефонувавши на гарячу лінію Організатора.

5.1.3. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. Інші умови Акції.

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати заохочення Акції з будь-яких причин, що від нього не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю у клієнта в момент купівлі палива діючої дисконтної картки програми лояльності мережі АЗК «Автотранс», технічних збоїв роботі системи тощо.

6.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошовими коштами або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких причин.

6.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.7. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

6.8. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.10. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

6.11. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.avtotransoil.com та за телефоном Гарячої лінії: +38 050-305-43-08.

Програма лояльності