Офіційні правила Акції «Закачай знижку»

«Учасник може отримати одноразову знижку на першу транзакцію на бензини та дизельне пальне -4 грн/л, на газ -2 грн/л за  реєстрацію в мобільному додатку Autotrans, використовуючи власну дисконтну електронну карту програми лояльності мережі АЗК «Автотранс». Знижки поточної програми лояльності та знижки будь-яких інших акційних пропозицій
в момент здійснення першої транзакції через мобільний додаток не діють та не сумуються. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни надається  від ціни  пального, яка вказана на ціновій стелі даної  АЗК, де клієнт фактично проводить заправку. Акція діє з 01.05.2021 року по 31.12.2021 року включно в мережі АЗК «Автотранс» за умови наявності пального. Детальні умови Акції на сайті: www.autotrans.ua»

 

1. Загальні положення.

1.1. Офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в Акції «Закачай знижку» (далі у тексті – Акція).

1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію на АЗС мережі «Автотранс», збільшення обсягів реалізації продукції. Передбачає надання заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування товару (платної послуги), сприяння продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Приймаючи участь в Акції, кожен учасник тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації через канали розміщення цих Правил, які вказано в Правилах. Розмір знижки на газ становить - 2 грн/л, на бензини і дизельне пальне становить - 4грн/л, при заправці готівковим та безготівковим розрахунком з обов’язковою  попередньою реєстрацією в мобільному додатку та за умови виконання Учасником вимог цих правил. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.autotrans.ua.

1.6. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2. Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС «Автотранс», товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Автотранс-Ойл», 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кагамлика, б.35 (далі у тексті – Організатор).

 

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 01.05.2021 року по 31.12.2021 року включно (далі у тексті – Період акції). Протягом вказаного періоду можливо стати Учасником Акції.

3.2. Акція проводиться по всій мережі АЗК «Автотранс», де діє програма лояльності мережі АЗК «Автотранс», за умови наявності пального на АЗК.

3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

4. Умови участі в Акції.

4.1. Учасниками Акції є учасники програми лояльності мережі АЗС «Автотранс», яка діє на АЗК «Автотранс», та належним чином виконали умови цих Правил.

4.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати наступні умови:

4.2.1. Зареєструватись у мобільному додатку Autotrans.  Після реєстрації на першу транзакцію Учасник може  отримати одноразову знижку на газ -2 грн/л, на бензини та дизельне пальне -4 грн/л. Знижка надається лише на першу транзакцію за умови придбання Учасником пального через мобільний додаток. Знижки поточної програми лояльності  та знижки будь-яких інших акційних пропозицій в момент здійснення першої транзакції через мобільний додаток не діють та не сумуються.

4.2.1.2. Учасником Акції також може бути особа, яка завантажила мобільний додаток Autotrans, зареєструвалася в ньому до 01.05.2021 року та в період проведення Акції виконала всі інші умови цих Правил.

4.2.1.3. На момент першої транзакції та подальших транзакцій мобільний додаток повинен бути оновлений Учасником до останньої версії.

4.2.2. Придбати у місцях проведення Акції газ або бензини будь-якої марки або дизельне пальне;

4.2.2. При розрахунку за пальне надати для считання оператору АЗК зареєстровану за Учасником електронну дисконтну картку програми лояльності мережі АЗК «Автотранс».

«Зразок»:

 

4.3. Виконавши всі умови, зазначені в п. 4.2. цих правил, Учасникам Акції, нараховується знижка на кожен літр придбаного пального.

4.4. Після отримання одноразової знижки, Учаснику нараховується знижка згідно оновленої програми лояльності, з правилами якої Учасник може ознайомитися на сайті www.autotrans.ua.

4.5. Участь у програмі лояльності мережі АЗК «Автотранс» визначається офіційними правилами програми лояльності, які розміщено на сайті www.autotrans.ua.

4.6. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від вартості пального, яка вказана на ціновій стелі АЗК.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх будь-яких персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.

5.1.2. Учасник надає свою згоду на безкоштовне використання Організатором, наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою. Зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет та інше. Учасник надає Організатору згоду(право) повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та (або) інформаційного характеру про Програму, товари та послуги або Партнерів Програми поштою, електронною поштою, телефоном та (або) SMS, шляхом розсилки даної інформації мультимедійними повідомленнями у Viber, Telegram, через особистий кабінет на сайті  Організатора Програми тощо.  Відповідне використання /жодним чином не буде відшкодовуватися Організатором.

 

5.1.3 Учасник має право в будь-який момент відмовитися отримувати інформацію, зазначену в п.5.1.2. правил за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора письмово, направивши на його юридичну адресу відповідного листа, який повинен містити інформацію, за якою можна ідентифікувати особу-заявника, його особисті дані, підпис та інше. Лист повинен відповідати вимог чинного законодавства.

 

5.1.4. Учасник надає свою згоду на використання персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цими Правилами, та відповідають чинному законодавству України.

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6. Інші умови Акції.

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками Акції.

6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників прийняти участь в Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора.

6.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошовими коштами або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких причин.

6.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.7. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

6.8. Організатор не несе відповідальності за відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.10. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

6.11. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.autotrans.ua, за телефоном Гарячої лінії: +38 050-305-43-08.

З угодою користувача про користування мобільним додатком Autotrans можна ознайомитися ТУТ.

Програма лояльності