Офіційні правила акції «Лови знижку» в мобільній грі «Panda A-Runner»

Офіційні правила акції «Лови знижку» в мобільній грі «Panda A-Runner»

«Учасник може отримати одноразову персональну знижку на транзакцію на бензини та Дизельне пальне -3 грн/л, на ГАЗ -1,5 грн/л при активації суперпризу-квитка з мобільної гри «Panda A-Runner»,  використовуючи власну електронну карту програми лояльності мережі АЗК «Автотранс» у мобільному додатку Autotrans.

Знижки поточної програми лояльності та знижки будь-яких інших акційних пропозицій в момент використання суперпризу-квитку та відповідно здійснення транзакції через мобільний додаток Autotrans не діють та не сумуються.

Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від вартості пального, яка вказана на ціновій стелі АЗК. Акція діє з 01.07.2021 року по 30.11.2021 року включно в мережі АЗК «Автотранс» за умови наявності пального на АЗК. Детальні умови Акції на сайті: www.autotrans.ua.»

1. Загальні положення.

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Лови знижку» в  мобільній грі «Panda A-Runner» (далі у тексті – Акція).

1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію на АЗК мережі «Автотранс», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає надання заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, правилами мобільної гри «Panda A-Runner»   та угодою користувача, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Розмір знижки на ГАЗ становить – 1,5 грн/л, на бензини і дизельне пальне становить – 3 грн/л, при заправці за готівку, а також при безготівковому розрахунку з обов’язковим   використанням мобільного додатку Autotrans та за умови виконання Учасником вимог цих правил. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.autotrans.ua.

1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2. Організатор Акції.

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС «Автотранс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Автотранс-Ойл», 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кагамлика, б.35 (далі у тексті – Організатор).

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 01.07.2021 року по 30.11.2021 року включно (далі у тексті – Період акції). Це період протягом якого можливо стати Учасником Акції.

3.2. Акція проводиться по всій мережі АЗК «Автотранс» на яких діє програма лояльності мережі АЗК «Автотранс», за умови наявності пального на АЗК.

3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

4. Умови участі в Акції.

4.1. Учасниками Акції є учасники програми лояльності мережі АЗС «Автотранс», яка діє на АЗК «Автотранс», згідно офіційних правил програми лояльності, відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.

4.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати наступні умови:

4.2.1.  Учаснику необхідно:

* Бути зареєстрованим користувачем мобільного додатку Autotrans, який має відповідну електронну картку лояльної системи мережі АЗК «Автотранс». Без попередньої реєстрації в мобільному додатку Autotrans, Учасник не зможе використати отримані суперпризи-квитки зі знижкою;

* Після встановлення та реєстрації у мобільному додатку Autotrans, завантажити мобільну гру «Panda A-Runner» скориставшись Play market/App Store. При  реєстрації у мобільній грі Учасник повинен використати свій номер телефону та пароль, який встановлений для входу у мобільний додаток Autotrans. Гра та мобільний додаток Autotrans мають бути встановлені на одному й тому ж самому смартфоні;

* Учаснику необхідно у мобільній грі «Panda A-Runner»  долати перешкоди та збирати каністри.  При зборі каністр Учаснику у довільному порядку випадає суперприз-квиток зі знижкою на ГАЗ -1,5 грн/л, а на бензини і дизельне пальне - 3,00 грн/л, при цьому Учасник отримує PUSH-повідомлення;

*  Для отримання суперпризу-квитка при прочитанні PUSH-повідомлення на екрані мобільного пристрою необхідно натиснути кнопку «Мені зрозуміло»;

* Нарахована Учаснику знижка буде прив’язана автоматично до номеру телефону та електронної картці програми лояльності мережі АЗК «Автотранс» в мобільному додатку Autotrans. Для використання знижки Учаснику необхідно надати касиру для зчитування електронну карту лояльності мережі АЗК «Автотранс» у мобільного додатку Autotrans при замовленні пального, вказавши попередньо касиру вид пального, на який Учасник бажає отримати знижку. Суперпризи-квитки та відповідно знижка автоматично використовуються та списуються в першу чергу;

* Учасник може скористатися знижкою тільки на один вид пального, зазначеного у суперпризі-квитку. Знижка надається одноразово, на одну транзакцію об’ємом не більше 100 літрів пального за одну заправку та не сумується з будь-якими іншими знижками Учасника;

* Протягом одного календарного дня Учасник може використати тільки 1 суперприз-квиток;

*Знижка не діє для он-лайн придбання пального через мобільний додаток Autotrans по Попередньому замовленню;

* Нарахована Учаснику знижка, яку Учасник отримав у грі дійсна протягом 30 календарних днів з моменту її отримання. В разі невикористання Учасником суперпризу-квитка, отриманий суперприз та відповідно знижка автоматично анулюється.

4.2.1.2 На момент транзакції та подальших транзакцій, мобільний додаток Autotrans та мобільна гра «Panda A-Runner» повинні бути оновлені Учасником до останніх версій.

 «Зразок»:

  1. Закачай мобільну гру  «Panda A-Runner»  скориставшись Play market/App Store

 

 

  1. Збирай каністри та лови квиток зі знижкою

 

  1. Злови  квиток 

  

  1. Активуй знижку у PUSH-повідомленні, натиснувши «Мені Зрозуміло».

                                             

 

  1. Надай електронну картку в мобільному додатку Autotrans для списання знижки касиру, попередньо повідомивши йому вид пального, на який бажаєш отримати знижку.

                                     

4.3. Виконавши всі умови, зазначені в п. 4.2. цих правил, Учасникам Акції, нараховується одноразова знижка на кожен літр придбаного пального об’ємом не більше 100 літрів на одну транзакцію за одну заправку.

4.4. Після отримання одноразової знижки та використання суперпризу-квитку, Учаснику нараховується знижка у мобільному додатку Autotrans згідно персональної активності та оновленої програми лояльності, з правилами якої Учасник може ознайомитися на сайті www.autotrans.ua.

4.5. Участь у програмі лояльності мережі АЗК «Автотранс» визначається офіційними правилами програми лояльності, які розміщено на сайті www.autotrans.ua.

4.6. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від вартості пального, яка вказана на ціновій стелі АЗК.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх будь-яких персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.

5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет та інше. Учасник надає Організатору згоду(право) повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та (або) інформаційного характеру про Програму, товари та послуги або Партнерів Програми поштою, електронною поштою, телефоном та (або) SMS, шляхом розсилки даної інформації мультимедійними повідомленнями у Viber, Telegram, через особистий кабінет на сайті  Організатора Програми тощо.  Відповідне використання /жодним чином не буде відшкодовуватися Організатором.

 

5.1.3 Учасник має право в будь-який момент відмовитися отримувати інформацію, зазначену в п.5.1.2. правил за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора письмово, направивши на його юридичну адресу відповідного листа, який повинен містити інформацію, за якою можна ідентифікувати особу-заявника, його особисті дані, підпис та інше. Лист повинен відповідати вимог чинного законодавства.

 

5.1.4. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цими Правилами та відповідають чинному законодавству України.

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6. Інші умови Акції.

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників прийняти участь в Акції з будь-яких причин.

6.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації знижки грошовими коштами або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких причин.

6.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.7. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання знижки. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.8. Учасник може бути позбавлений можливості отримання знижки, а отримані ним суперпризи-квитки анульовані, в разі невідповідності інформації, зазначеної у особистому кабінеті програми лояльності мережі АЗК «Автотранс» та/або мобільному додатку Autotrans персональним даним Учасника або зазначення такої інформації не в повному обсязі. Учасник повинен в день зміни персональних даних внести відповідні коригування до особистого кабінету програми лояльності мережі АЗК «Автотранс» та мобільного додатку Autotrans.

6.9. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

6.10. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.11. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання знижки. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

6.12. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.autotrans.ua, за телефоном Гарячої лінії: +38 050-305-43-08.

Програма лояльності