Кожному автовласнику, дисконтна карта і додаткова знижка в подарунок!

Кожному автовласнику, дисконтна карта і додаткова знижка в подарунок!

26.10.2017

З 27 листопада кожен Зареєстрований Власник дисконтної карти програми лояльності мережі АЗС «Автотранс» має можливість отримати гарантований ДОДАТКОВУ знижку за заправку від 20 літрів палива одним чеком при розрахунку готівкою.

З 27 листопада кожен Зареєстрований Власник дисконтної карти програми лояльності мережі АЗС «Автотранс» має можливість отримати гарантований ДОДАТКОВУ знижку за заправку від 20 літрів палива одним чеком при розрахунку готівкою.

Якщо у Вас немає дисконтної картки програми лояльності мережі АЗС «Автотранс», Ви отримаєте її абсолютно безкоштовно!
Знижка надається без затримок і з першої заправки, що відповідає умовам акції!

Офіційні правила Акції «Привітання до Дня автомобіліста»
«Отримайте додатковий знижку за, власною дисконтною карткою програми лояльності мережі АЗС« Автотранс », при заправці від 20 літрів одним чеком за готівку!»

1. Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Привітання до Дня Автомобіліста» (далі у тексті – Акція).
1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію на АЗС мережі «Автотранс», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає надання заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).
1.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Розмір додаткової знижки визначається організатором кожного дня окремо і може становити до 1грн. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.avtotransoil.com
1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2. Організатор Акції.
2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС «Автотранс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Автотранс-ОЙЛ», 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кагамлика, б.35 (далі у тексті – Організатор).

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Період проведення Акції: з 27.10.2017 р. по 05.11.2017 р. включно (далі у тексті – Період акції). Це період протягом якого можливо стати Учасником Акції.
3.2. Акція проводиться на АЗК «Автотранс» по всій території України, на яких діє програма лояльності мережі АЗК «Автотранс» (далі у тексті – місце проведення Акції).
3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).

4. Умови участі в Акції.
4.1. Учасниками Акції є учасники програми лояльності мережі АЗС «Автотранс», яка діє на АЗК «Автотранс», згідно офіційних правил програми лояльності, відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.
4.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати наступні умови:
4.2.1. Придбати у місцях проведення Акції за готівку будь-яке пальне, будь-якої марки об’ємом від 20 літрів одним чеком;
4.2.2. При розрахунку за пальне надати оператору АЗК дисконтну картку програми лояльності мережі АЗС «Автотранс».
4.3. Виконавши усі умови, зазначені в п. 4.2. Цих правил, учасникам Акції рандомно*, до основної знижки, яка є у учасника програми лояльності мережі АЗС «Автотранс», нараховується додатково знижка на кожен літр придбаного пального.
4.4. Заохочення є багаторазовим та надається за кожну купівлю, що відповідає умовам акції.
4.5. Участь у програмі лояльності мережі АЗС «Автотранс» визначається офіційними правилами програми лояльності, які розміщено на сайті www.avtotransoil.com

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:
5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.
5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення шляхом відмітки про це в особистому кабінеті або зателефонувавши на гарячу лінію Організатора.
5.1.3. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.
5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;
5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6. Інші умови Акції.
6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.
6.2. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення Акції з будь-яких причин, що від нього не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю у клієнта в момент купівлі палива діючої дисконтної картки програми лояльності мережі АЗС «Автотранс» тощо.
6.5. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Заохочення грошовими коштами або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких причин.
6.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
6.7. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.8. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.
6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.10. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
6.11. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.avtotransoil.com, за телефоном Гарячої лінії: +38 050-305-43-08.
*Рандомно — випадково

Поділитися в соц мережах
Інші новини
Програма лояльності