Комбо пропозиція «Комбо #1»

Комбо пропозиція «Комбо #1»

08.07.2021

Комбо пропозиція «Комбо #1»

Офіційні правила Акції «Комбо #1»

1. Основні поняття та терміни
1.1. Організатор Акції (далі у тексті Організатор) - ТОВ «Торговий дім  Автотранс-Ойл», 36008, м.Полтава, вул.Кагамлика,35.
1.2. Офіційні правила Акції (далі у тексті Правила) – правила, які визначають порядок проведення та умови участі в Акції «Комбо #1» (далі у тексті – Акція).
1.3. Клієнти-учасники (далі у тексті – Учасники) — клієнти, які відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.
1.4. Знижка – спеціальна цінова пропозиція, що надається клієнту-учаснику Акції в період з 08.07.2021 до 08.08.2021 року включно. 
1.5. Акційний товар - товар або послуга, визначені Організатором. 
1.6. Придбання Учасником Акційних товарів зі знижкою — надання фіксованої ціни знижки (зменшення вартості товару у чеку – на «Напій Пепсі-кола 0.5л» разом з «Хот-дог Французький» чи на «Напій Пепсі-кола 0.5л» разом з «Хот-дог Баварський») на Акційний товар.
2. Загальні положення
2.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
2.2. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в мережі Інтернет за адресою розміщення цих Правил. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
2.3. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою: autotrans.ua.
2.4. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.
2.5. Співвідношення розміру знижки до попередньої ціни залежить від персональної активності учасника програми лояльності та вартості товару в момент його придбання.
3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Період проведення Акції: з 08.07.2021 до 08.08.2021 року включно (далі у тексті – Період акції).
 3.2. Акція проводиться у мережі АЗК «Автотранс» (перелік АЗК та адреси вказані в Додатку № 1 до Правил).
 3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення  Акції виповнилося 18 років та які виконали умови Акції.
   3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно  до чинного законодавства України.
4. Умови участі та знижка
4.1. В Акції беруть участь всі клієнти-учасники, які в період проведення Акції придбали акційний товар в мережі АЗК «Автотранс».
4.2. Кожного дня в період проведення Акції з урахуванням інших умов Правил в рамках Акції, Учасники мають право придбати «Напій Пепсі-кола 0.5л» разом з «Хот-дог ФРАНЦУЗЬКИЙ» за спеціальною Акційною ціною 44,00 гривень, або «Хот-дог Баварський» разом з «Напій Пепсі-кола 0.5л» за спеціальною Акційною ціною 49,00 гривень, надавши оператору-касиру для зчитування активну картку «Програми лояльності мережі АЗК «Автотранс»», видану, на ім'я Учасника або електронну картку лояльності у мобільному додатку Autotrans. Акція діє за умови наявності акційного товару на АЗК. 
4.3. Під час замовлення товару, Учасник повинен повідомити Організатора про намір придбати Комбо акційних товарів зі знижкою. На кожне Комбо друкується окремий чек.
4.4. За кожну одиницю придбаного товару Учаснику нараховуються бонуси згідно з умовами оновленої «Програми лояльності мережі АЗК «Автотранс»».
4.5. Перелік та роздрібні ціни на Акційні товари, які учасник акції може придбати зі знижкою, викладено в Додатку № 2 та № 3.
4.6. Взяти участь в Акції Учасник може необмежену кількість разів в період з 08.07.2021 по 08.08.2021 року включно, виконавши всі умови Акції, за умови наявності акційного товару на АЗК.
4.7. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості знижки грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку небажання або неможливості Учасника ними скористатись з будь-яких можливих причин.
4.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо захисту персональних даних і надає згоду Організатор на обробку відомостей про нього в будь-яких формах за допомогою, зокрема, інформаційно-телекомунікаційних систем в необхідному та достатньому обсязі на розсуд Організатора.
5. Обмеження
5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
5.2. Організатор не несе відповідальність за неможливість Учасників з будь-яких причин та обставин брати участь в Акції.
5.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
5.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними й такими, що не підлягають оскарженню.
6. Інші умови
6.1. Організатор має виняткові права на управління Акцією, її зупинення, скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов. 
6.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання знижки передбаченої цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника,    в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.
6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими     Правилами, право розв'язання таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції й прав на отримання винагороди. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
6.6. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: autotrans.ua та за телефоном: +38050 305 43 08 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України згідно з визначеними тарифами вашого оператора).

Додаток № 1 до Офіційних правил Акції «Комбо #1»
Перелік АЗК, які  беруть участь в Акції «Комбо #1»
АЗК АДРЕСА
АЗК-1

м. Полтава, вул. Ковпака, 15

АЗК-2

Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька (Фрунзе), 1д

АГЗП-8

м. Полтава, вул. Панянка, 19

АЗК-27

м. Полтава, вул. Зіньківська, 37а

АЗК-52

м.Полтава, вул. Половки, 66в

АЗК-5

Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Засулля, вул. Київська, 2, 207 км автошляху Київ - Харків

АЗК-13

Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, Володимирський (вул. Радянська), 157А

АЗК-32

Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Дніпровська, 24

АЗК-10

Полтавська обл., Глобинський р-нм. Глобино, вул. Дніпровська (Енгельса), 61

АЗК-66

Полтавська обл., Полтавський р-н, автошлях Київ-Харків-Довжанський км. 341-050 (біля повороту на с.Шмиглі)

 

Додаток № 2 до Офіційних правил Акції «Комбо #1»

Перелік товарів, які разом один з одним беруть участь в Акції «Комбо #1»

Назва товару Од. вим. Роздрібна ціна, грн. Комбо #1, грн. Ціна зі знижкою, грн. Сума знижки, грн.
Хот-дог ФРАНЦУЗЬКИЙ шт. 33,00 44,00 31,55 1,45
Напій Пепсі-кола 0.5л шт. 16,60 12,45 4,15
Разом:   49,60 44,00 5,60

 

Додаток № 3 до Офіційних правил Акції «Комбо #1»
Перелік товарів, які разом один з одним беруть участь в Акції «Комбо #1»
 
Назва товару Од. вим. Роздрібна ціна, грн. Комбо #1, грн. Ціна зі знижкою, грн. Сума знижки, грн.
Хот-дог БАВАРСЬКИЙ шт. 38,00 49,00 36,55 1,45
Напій Пепсі-кола 0.5л шт. 16,60 12,45 4,15
Разом:   54,60 49,00 5,60
Поділитися в соц мережах
Інші новини
Програма лояльності